Muhayyel Sayı 21 – Ocak 2020

MUHAYYEL OCAK SAYISI ÇIKTI

 

Yeni yıla 21. sayımızla girerken Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle selamlıyoruz okuru.

Mehmet Akıncı, “Anlam Felsefesi Dolayımında Metin -Anlamın Anlamı” adlı denemesinde hikâye, insan ve anlamı yorumlar. Mete Çamdereli ise “Kentsel İletişimin Tali Simge Düzeni” başlıklı denemesinde kentin sembollerle yüklü dünyasına ayna tutar.

Ocak sayımızın öykücüleri: Hüseyin Ahmet Çelik, M. Fatih Kutlubay, Hale Sert, Mehmet Şeker, Sıddık Yurtsever ve İbrahim Halil Çelik.

Kadir Daniş soruyor: “Edebiyatın Skynet’i Olur mu?”

Söyleşi sayfamızın Necip Tosun, Cemal Şakar’ın konuğu oluyor: “Edebiyat, insana hayat karşısında bir birikim ve bilinç aktarır. Yaşananları yorumlar, gelecek tasarımında bulunur. Okuru uyarır, sarsar ve yüce, erdemli duygulara çağırır. Edebiyatçının üretim aşamasında böyle bir niyeti olmasa bile sonuç budur. Çünkü edebiyat kişisel olarak üretilir ama toplumsal olarak tüketilir. Bu yönüyle edebiyat gücünü “hayata müdahale”den alır. Bu güçten kastımız, toplumu, insanı değiştirme, dönüştürme, ona hissetmediği duyguları sezdirme kabiliyetidir.”

Bu sayıda iki öyküye dair iki inceleme okuyoruz. Veysel Altuntaş, “Oğuz Atay’ın ‘Unutulan’ Öyküsünde Hayal Unsurunun Kurgulandığı Gerçeklik Olgusu” ve Hicran Karatay “Ferit Edgü’nün ‘Kerem’ Adlı Küçürek Öyküsü Üzerine“ başlıklı incelemeleriyle yeni sayımıza katkıda bulunuyorlar.

Mehmet Narlı, Eleştirinin Eleştirisi’nde “Putları Niçin Yıkıyoruz ya da Buharlaşan Edebi Eleştiri” eleştiri tarihimizden kesitler aktarmayı sürdürüyor.

Handan Acar Yıldız, Deklanşörün Sesi’nde “Metinlerarası Kadın Yalnızlığı”na odaklanıyor.

Muhayyel Kitaplık yeni ve önemli kitapları gündeme getirmeye devam ediyor.

Ümit Köksal, Elif Hümeyra Aydın’ın Doğum Lekesi;  Uygar Atasoy Ernest Hemingway’in Yazma Üzerine,  Ayşegül Özdoğan, Furkan Çalışkan’ın İmkânsızın İhlali: Modern Zamanlarda Şiir ve Sevim Tosun, Hale Sert’in Çocukça Bir Direniş adlı kitaplarını değerlendiriyor.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle.

İyi okumalar.