Muhayyel Sayı 20 – Aralık 2019

MUHAYYEL’İN 20. SAYISI ÇIKTI

Aralıkla beraber 20. sayımıza ulaşıyoruz. Muhayyel olarak niteliğin egemenliğinde nice sayılara ulaşmayı niyet ediyoruz.

Aralık sayımız Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılıyor.

Osman Bayraktar, “Dilin Kudreti” başlıklı denemesinde coğrafyalar, iktidarlar ve büyük eserler üzerinden dilin gücüne dair bir okuma yapıyor.  Abdullah Harmancı ise “Nuri Pakdil Ne Demek İstemişti?” adını taşıya denemede yakın zamanda kaybettiğimi Nuri Pakdil’i anıyor: “Pakdil’i Pakdil yapan şey, eşi görülmemiş renkli, karizmatik, ödünsüz mizacıdır. O “çelik adam” dediği şahsiyetidir. Ve bunun yansıması olan eserleridir. Ama eserleri sadece kitaplarından ibaret değildir.”

Bu sayının öykücüleri: Emre Ergin, Ali Necip Erdoğan, Betül Sezgin, Regaib Albayrak, Rıdvan Yüksel ve Muharrem Demirci.

Necip Tosun, Dünya Romanı Kitaplığı’nda DANIEL DEFOE’nun 1719’da kaleme aldığı romanı “Robinson Crusoe ve Ada Metaforu”nu ele alıyor.

Söyleşi sayfamızda Cemal Şakar, Hayrettin Orhanoğlu ile “İmgenin Halleri Üzerine” konuştular: Modernite görsel bir bakışın ifadesi­dir. İmgesel yönelim, bu görselliği bes­leyen dilin de tetikleyicisidir. “Algı ve anı imgeleriyle şiir dili günümüzde bir haki­kat arayışında mıdır? İşte bu soru, bize sanatın hakikatle olan ilişkisine götürür. Özellikle 2000 sonrası şiirde dil, bir haki­kat arayışından çok dil-içi imgelerle söy­lemin çarpıcılığını öne çıkarmaktadır. Bir diğer deyişle imge, şiirin tümüne değil de neredeyse tek bir dizeye indirgenen bir ifadenin aracına dönüştü. Dolayısıyla günümüz şiiri hakikati değil de hakikatin arayışını konu edinir.”

Mustafa Köneçoğlu, “‘Yaslı Çoban Tınıları’ndan Hayata, Şiire ve Kendimize Bakmak”, Suavi Kemal Yazgıç ise “Öykü Mahallindeki Hayalet” incelemeleriyle bu sayımıza katkıda bulundular.

Kurmaca Sözlüğü’nde Oktay Yivli, “Öykülemede Çoğul Kiplik”i konu ediniyor.

Dilek Kartal editörlüğünde hazırlanan Yarın bölümümüzün konuğu Melike Kılıç.

Dilek Kartal’ın sorularını cevaplayan Şair’in şiirlerini Çağla Anılmış Soydemir, “Bir Çağın Yaralarından Geçmek” başlıklı yazısında ele aldı.

Kitaplık bölümü, yeni ve önemli kitapları gündeme taşımaya devam ediyor.

Fidan Yaman, Yunus Develi’nin Akşam Yazıları; Pınar Efe, Betül Ok’un Olmayan Şeyler Yüzünden ve Okan Erdağı, Ahmet Büke’nin Varamayan kitaplarını değerlendirdiler.

Yeni yılda, yeni sayılarda buluşmak dileğiyle.

İyi okumalar.