Otuz yıla erişen yayıncılık faaliyetimiz sırasında kültür ve edebiyat dünyamızın da yakından bildiği üzere 1000’den fazla kitabın yanı sıra çeşitli dergileri yayına hazırlayarak da kültür ve düşünce dünyamıza katkıda bulunma çabası içinde olduk.

Son yıllarda popüler kültürün düşünce dünyamızda etkinleşen baskısı ile, dergi yayıncılığı büyük sermaye gruplarının desteğiyle yapılır hale gelmiş, ancak ibre zamanla fikirden ve sanattan ziyade renge ve çabuk tüketilecek düşünce ve eserlere kaymış durumdadır.

İz Yayıncılık olarak kuruluşumuzdan bu güne taşıdığımız fikrî ve estetik kaygıyı güderek yine bir kültür sanat dergisi yayınına başladık.

İz yayıncılık bünyesinde üç yıl önce başlattığımız ve daha çok genç edebiyatçıların eserlerine yer verdiğimiz Muhayyel edebiyat dizisinin, okurların ve edebiyat camiasının nezdinde gördüğü ilgi neticesinde, dergimizi benzer bir çizgide ve daha büyük bir sesleniş olması niyetiyle Muhayyel olarak isimlendirdik.

Amacımız, gençlerin ve kültür sanat dünyamızın saygıdeğer isimlerinin bir araya geldiği bir platform oluşturarak hem kültür dünyamıza katkı, hem de çok renkliliğin sebep olduğu körleşmeyi giderecek bir algı oluşmasına yardımcı olmaktır.